Logotype

Holistic

Månadens produkt på Vitamera

Nyhet! Äntligen Holistic på BEAUTY Stockholm.Holistic är effektiv,hållbar,naturlig,ren kosttillskott för hälsa och välbefinnande.


Holistic vill hjälpa dig att leva ett liv i balans och må bra både till kropp och själ. När du är friskare, gladare och i balans har du också mer energi och uttrycker mer kärlek. Då attraherar du mer glädje, energi och kärlek runt om kring dig. Tillsammans skapar vi en friskare, gladare och mer kärleksfull värld som är långsiktigt hållbar.

Holistic verkar för en friskare värld genom kunskap om orsakerna till sjukdomar och hur de långsiktigt kan undvikas eller elimineras och hur du kan återställa balansen i din kropp. Holistic informerar om livsstilens och kostens betydelse för hälsa och välbefinnande så att du kan återställa balansen och själv kan ta kontrollen över din hälsa.

Holistic vill också verka för att överbrygga klyftan mellan skolmedicin och alternativmedicin genom förståelse för det goda i båda systemen och visa hur de kan samverka och komplettera varandra.

holistic

Köp kosttillskott och raw food på Vitamera